เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 9 ตำบล เขตอำเภอเมืองเชียงราย โดยนายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน ในพิธี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย


ภาพกิจกรรม