ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 28 มี.ค.2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 136 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ลงพื้นที่ แจกเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่อ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของท้องถิ่นและเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”


ภาพกิจกรรม