กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 32 ครั้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะและพานพุ่ม ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย


ภาพกิจกรรม