โครงการวันวิสาหบูชาวันสำคัญโลก


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 121 ครั้ง

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญโลก พุทธศักราช 2564  และในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยขอเชิญชวนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัย  ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  ปฏิบัติธรรมในรูปแบบออนไลน์  ณ ที่พักของตนเอง  ระหว่างวันที่  20 – 26  พฤษภาคม  2564  และชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา  วันสำคัญโลก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ตั้งแต่วันที่ 24 – 28  พฤษภาคม  2564  


ภาพกิจกรรม