พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานในพิธี โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีhttps://www.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-287427345179509/photos/?tab=album&album_id=528010814454493&__xts__%5B0%5D=68.ARBbP9weK4r-sUXADLNx9M8WQxPXWZs1jAy2jlkvHkt0eZIrpvQugVbmSWuyMAmEg7uGkk3PwX7JocxS9omldc93kAoIApBglg0i17EC1Czg6HZCf2ofUGtXn5CbddnwICJRvXv1FhNzcUNFz9E1t2jLuZZzB9SZlEIbZNhOoIRXfZdV6YXzsGn--KHO5MqePqRWIQGhdzJBwN_t5Dtd2Mh8UIrLtewUtdtlyKZ_RM1okqCQB8umYqBzDXLQrt4yu2Frl86Lgtl_di1DfZOPhA0Siy5jkCYEszpOuTVHoPjfOnxC0KBdRbLwk07N-rWgwuzDrWsx9--RcXQGofqzOdt4AhBBNlwVEPwkLzXfFGcxGSSD0H5M8mYYF5LVyuJfZBmZl6rmYShSDGW0qGQj1WhiNS0VAU9dMtkohK1gLkSnX6MLPRsMTIrQgiuv1skSNtJXDRbsKc3Sf_Lrnw&__tn__=-UC-R


ภาพกิจกรรม