ท่านนายกอทิตยาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำถงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มามอบให้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง

ท่านนายกอทิตยาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำถงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มามอบให้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพฯ


ภาพกิจกรรม