กองช่างได้ออกปฎิบัติหน้าที่ตัดหญ้าหนองบัวและหนองหญ้าไชยหมู่6 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำผนังกั้นน้ำเซาะคันตลิ่งน้ำกรณ์ ม 5 สันสลี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 14 ครั้ง

ภาระกิจของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย วันนี้ กองช่างได้ออกปฎิบัติหน้าที่ตัดหญ้าหนองบัวและหนองหญ้าไชยหมู่6 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำผนังกั้นน้ำเซาะคันตลิ่งน้ำกรณ์ ม 5 สันสลี


ภาพกิจกรรม