วันเด็กแห่งชาติ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 104 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลป่าอ้อดอนชัย เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ


ภาพกิจกรรม