เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการงานล้างตลาด ประตูล้อและตลาดสันมะนะ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 130 ครั้ง

วันที่10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการงานล้างตลาด ประตูล้อและตลาดสันมะนะ


ภาพกิจกรรม