วันที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ล้างทำความสะอาดตลาดร่องขุ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 301 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดร่องขุ่น


ภาพกิจกรรม