วันที่ 8 กันยายน 2564เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ล้างทำความสะอาดถนนภายในโรงเรียนบ้านริมลาว


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564

เข้าชมแล้วทั้งหมด 38 ครั้ง

วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้ล้างทำความสะอาดถนนภายในโรงเรียนบ้านริมลาว ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนบ้านริมลาว


ภาพกิจกรรม