โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 92 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาทของสตรี โดยมีนายสุกิจ แก้วแกมจันทร์ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ ตัวแทนนายอำเภอเมืองเชียงรายและ นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ให้เกียรติเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ร่วงกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม