ลงนามข้อตกลง ณ วิทยาลัยเชียงราย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 79 ครั้ง

ในวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๕  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นากเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย และ ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)  ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย และ วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านการพยาบาล ด้านสาธารณสุขและด้านวิทยาศาสตร์  ณ  วิทยาลัยเชียงราย  


ภาพกิจกรรม