โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๕


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 35 ครั้ง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย นางสาวคนึงนิตย์ พรมมินทร์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวภัชธีญา เนติแพทยกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นคนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย และผู้เข้าร่วมอบรม ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๑๗ บ้านดงเจริญ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ภาพกิจกรรม