โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่


ภาพกิจกรรม