มอบถุงยังชีพ หมู่ 1,3,15


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง

วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๓๐  น  นายสุรฬ์พลฎ์  ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย คณะผู้บริหาร  นายจำรัส  ทองคำ  รองประธานสภา   นางยุพิน  รักคำ  ปลัดเทศบาล  นายมนตรี  ยานะนวล  รองปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ ๑,๓,๑๕  ตำบลป่าอ้อดอนชัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย 


ภาพกิจกรรม