วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ผและผู้บริหาร นายยุทธพงษ์ ไวยะกา ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 33 ครั้ง