โครงการ เทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๕


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง

ในระหว่างวันที่  ๑๐-๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจร เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนตำบลป่าอ้อดอนชัย ตั้งแต่หมู่ ที่  ๑-๒๑ เพื่อรับข้อร้องเรียนและปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชน โดยมี  นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร  นายยุทธพงษ์  ไวยะกา  ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาล  นางยุพิน รักคำ  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการกอง  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วม