โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง

วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดโครงการ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ   และมีพนักงานเจ้าสหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมต้นอ้อ ๑ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย