ภาพกิจกรรม


ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย

ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย

วันที่ 16 ต.ค. 2566

วันที่16 ตุลาคม 2566 นายสุรฬ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย มอบหมายให้ นายศิริมงคล คำดี รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัยพร้อมคณะผู้บริหาร นางยุพิน รักคำ ปลัดเทศบาล ต้อนรับข้าราช

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP

โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP

วันที่ 10 ต.ค. 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสุรฬ์พลฎ์์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP มีการออกบูธผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชนและ ผลิตภัณฑ์ OT

ประชุมซักซ้อม วางแผน แนวทางในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP

ประชุมซักซ้อม วางแผน แนวทางในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP

วันที่ 5 ต.ค. 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสุรฬ์พล ดุรงคชยานุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นประธานการประชุม