ภาพกิจกรรม


วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 ม.ค. 2563

กองการศึกษา เทศบาลป่าอ้อดอนชัย ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเปิดงา

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ

วันที่ 20 ธ.ค. 2562

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

วันที่ 4 ธ.ค. 2562

เทศบาลป่าอ้อดอนชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรพ่อดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โดย นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลท พนักงานเทศบาล พนักงา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว

วันที่ 23 ต.ค. 2562

เทศบาลป่าอ้อดอนชัยร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าอ้อดอนชัยจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัว เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั