หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
29 มี.ค. 2564ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 111
22 มี.ค. 2564ประกาศ ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อิเล็กทรอนิกส์ 42
10 มี.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง กำหนดพื่้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 33
4 มี.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที 35
25 ก.พ. 2564ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 36
25 ก.พ. 2564ประกาศ ราคากลางก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 - บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 37
18 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 97
17 ก.พ. 2564เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก โควิด - 19 36
17 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 34
16 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 101
9 เม.ย. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกรา 2
8 เม.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 3
19 มี.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะ e-bidding ซื้อรถบรรทุกดีเซล-กองคลัง 31
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.8 - หมู่.6 23
17 มี.ค. 2564ประกาศผู้ชนะ e-bidding ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง หมู่.4-หมู่.8 33
9 มี.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 37
2 มี.ค. 2564ประกาศ ราคากลางซื้อรถยนต์กองคลัง 35
2 มี.ค. 2564ประกาศ ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 32
25 ก.พ. 2564ประกาศ e-bidding-จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 33
25 ก.พ. 2564ประกาศ e-bidding-จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 - บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 31