หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
20 ก.ค. 2563ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20
20 ก.ค. 2563ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 6
9 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลติก ฯ สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1 59
9 มิ.ย. 2563ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่ 41
9 มิ.ย. 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 111
5 มิ.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 169
18 พ.ค. 2563ประกาศ การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 334
29 เม.ย. 2563ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 66
23 เม.ย. 2563ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 82
23 เม.ย. 2563ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 58
23 ก.ค. 2563ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 7
21 ก.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 63 13
1 ก.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 21
26 มิ.ย. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านริมลาว-บ้านห้วยทราย 26
23 มิ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 30
11 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (หมู่ 3 - หมู่ 16 ) 43
11 มิ.ย. 2563ประกาศ e-bidding (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ 3 -หมู่ 16) 37
5 มิ.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 34
5 มิ.ย. 2563ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านริมลาว 43
2 มิ.ย. 2563ประกาศ ร่าง e-bidding (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ) 31