ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
16 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 11
15 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การดำเนินการสรรหาและเล 17
13 ก.ย. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14
24 ส.ค. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 62
10 ส.ค. 2564ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ว่าด้วยแนวทางและวิถีปฏ 39
21 ก.ค. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 66
29 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ว่าด้วยการล 99
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. (ศูนย์ประชุมปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19) 109
4 มิ.ย. 2564ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19" 106
2 มิ.ย. 2564ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 60
13 ก.ย. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 5
11 ส.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 34
9 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 60
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 55
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 34
9 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 55
8 ก.ค. 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษา 26
8 ก.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 32
6 พ.ค. 2564ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด 146
22 เม.ย. 2564ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 168