ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
12 พ.ค. 2565ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 16
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 29
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 27
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 51
21 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 54
16 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปุยค 61
16 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอาคารกีฬาโดมเอนกประสงค์ หมู่ 5 สันสลี ตำบล 55
14 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 54
24 ก.พ. 2565ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านปุยคำ หมู่ 14 ตำบลป่าอ้ 84
21 ก.พ. 2565ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 99
29 เม.ย. 2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27
29 เม.ย. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 27
19 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด 33
19 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด 30
18 เม.ย. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก 33
8 เม.ย. 2565ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 193
29 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสะพานบริเวณบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธ 44
24 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 58
9 มี.ค. 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 59
4 มี.ค. 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราค 73