หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
18 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 61
17 ก.พ. 2564เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก โควิด - 19 18
17 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 12
16 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข) การดำเนินการสรรหาและเล 77
15 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) การดำเนินการสรรหาและเล 55
11 ก.พ. 2564ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 86
8 ก.พ. 2564ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 30
4 ก.พ. 2564ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 50
4 ก.พ. 2564ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 21
4 ก.พ. 2564ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย 27
2 มี.ค. 2564ประกาศ ราคากลางซื้อรถยนต์กองคลัง 7
2 มี.ค. 2564ประกาศ ประกวดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 12
16 ก.พ. 2564ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21
15 ก.พ. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 11
25 ม.ค. 2564ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25-มค-64 35
20 ม.ค. 2564ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม. - ธันวาคม) 28
20 ม.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31
20 ม.ค. 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 24
6 ม.ค. 2564ประกาศ e-bidding-ซื้อรถบรรทุก-กองคลัง 46
6 ม.ค. 2564ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 49