ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
Traffy Fondue Traffy Fondue
27 ก.ย. 2565ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 64
27 ก.ย. 2565ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 57
26 ก.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ 63
26 ก.ย. 2565ประกาสเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ใน 64
20 ก.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา 71
20 ก.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา 77
19 ก.ย. 2565ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 33
2 ก.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 162
2 ก.ย. 2565ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ์การแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 30
26 ส.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 192
22 ก.ย. 2565ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25
15 ก.ย. 2565ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17
14 ก.ย. 2565ประกาศ แผนการจัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 12
8 ก.ย. 2565ประกาศ เผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19
9 ส.ค. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมท่อเหลี่ยมชนิด คสล. 2 ช่อง บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 51
5 ส.ค. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) 34
28 ก.ค. 2565ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งราวกันตก 25
6 ก.ค. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) 46
6 ก.ค. 2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 65) 41
5 ก.ค. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 130