ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565 ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565
11 ส.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ 3
26 ก.ค. 2565ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 23
1 ก.ค. 2565ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 17
12 พ.ค. 2565ประกาศ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 65
5 พ.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ปี พ.ศ.2565 36
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 81
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เร่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 76
22 เม.ย. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 99
22 เม.ย. 2565ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 23
21 มี.ค. 2565ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ 108
9 ส.ค. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมท่อเหลี่ยมชนิด คสล. 2 ช่อง บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 4
5 ส.ค. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) 7
28 ก.ค. 2565ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งราวกันตก 7
6 ก.ค. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน 2565) 21
6 ก.ค. 2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 65) 21
5 ก.ค. 2565ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 47
29 มิ.ย. 2565ประกาศ ร่างการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 42
29 มิ.ย. 2565ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 42
20 มิ.ย. 2565ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 53
14 มิ.ย. 2565สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน-พฤษภคาคม 2565) 43