หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
5 ม.ค. 2564คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 1/2564 21
24 ธ.ค. 2563ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 19
2 ธ.ค. 2563ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 31
31 ส.ค. 2563เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 46
20 ส.ค. 2563ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล 113
20 ก.ค. 2563ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 129
20 ก.ค. 2563ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 52
9 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลติก ฯ สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1 142
9 มิ.ย. 2563ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่ 125
9 มิ.ย. 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 217
6 ม.ค. 2564ประกาศ e-bidding-ซื้อรถบรรทุก-กองคลัง 20
6 ม.ค. 2564ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18
6 ม.ค. 2564ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 17
7 ธ.ค. 2563รายงานงบทดลองและงบแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 17
11 พ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 30
15 ต.ค. 2563ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกร 21
7 ต.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 35
31 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 28
19 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2563 46
23 ก.ค. 2563ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 48