หน้าหลัก หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ยินดีต้อนรับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
31 ส.ค. 2563เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 23
20 ส.ค. 2563ประชาสัมพันธ์การรับโอน พนักงานเทศบาล 52
20 ก.ค. 2563ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 70
20 ก.ค. 2563ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 26
9 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลติก ฯ สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 1 94
9 มิ.ย. 2563ประกาศ เชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 8 - บ้านร่องขุ่ 77
9 มิ.ย. 2563ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 165
5 มิ.ย. 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 191
18 พ.ค. 2563ประกาศ การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 389
29 เม.ย. 2563ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 102
15 ต.ค. 2563ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกร 5
7 ต.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 12
31 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 12
19 ส.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2563 21
23 ก.ค. 2563ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) 25
21 ก.ค. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 63 32
1 ก.ค. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 46
26 มิ.ย. 2563ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านริมลาว-บ้านห้วยทราย 48
23 มิ.ย. 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 60
11 มิ.ย. 2563ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (หมู่ 3 - หมู่ 16 ) 68