ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงรายมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย