สถานที่ท่องเที่ยว


ธรรมสถานหนองคือเวียง

ธรรมสถานหนองคือเวียง

ที่ตั้งของหนองคือเวียง เดิมมีตำนานเล่าว่า เป็นเมืองเก่า ซึ่งมีหลักฐานแสดงคือ มีคูเมืองเก่าเป็นวงกลมระยะทาง ๒๕๒ เมตร และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะ ในอดีตมีชื่อว่า หนองสามขา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนอ

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งคือ • ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมื

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google